0
سکه ، مدال ، یا...؟
ضمن عرض سلام خدمت کارشناسان محترم،
خواستم بپرسم که تصویر فوق، چه چیزی است و چه ارزشی دارد؟