0
اسکناس جمهوری اسلامی ایران
باسلام
ایا این اسکناس دارای ارور هست و قیمتش چقدره و ایا توسط بانک مرکزی این تصویر زده شده؟