0
اسکناس جمهوری اسلامی ایران
باسلام
قیمت این اسکناس چقدر هست