1
اسکناس چاپ شده توسط انقلابیون
ارزش این اسکناس چقدرهست و اصلا ارزشی داره