1
تعیین اصالت مدال ناصرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا راهنمایی بفرمایید مدال ناصری پیوست اصالت دارد یا جعل است؟
درصورت تاییداصالت لطفا یک قیمت حدودی از این مدال به بنده بدهید
سپاس