1
ارزش اسکناس های پهلوی دوم
باسلام می خواستم قیمت این اسکناس های قدیمی پهلوی دوم رو بدونم
ایااین اسکناس ها اروریاسورشارژ دارد