0
سکه یک سنت 1902 آمریکا
سلام.
از کارشناسان گرامی و جناب موسوی خواهش دارم که کیفیت و ارزش حدودی این سکه یک سنت 1902 آمریکا را در ایران تعیین نمایند.
متشکر.
ممنون جناب شریفیان. اگر ممکن است، جناب موسوی هم نظر خود را بفرمایند.