0
سکه نا معلوم
سلام
بیزحمت لطف کنین بگین سکه مربوط به چه دوره ای هست و جنس چیه؟