0
قیمت سکه 20 ریال یادبود فائو (روستایی حماسه آفرین) 1357
ضمن عرض سلام خدمت کارشناسان محترم،
لطفا کیفیت و قیمت سکه‌ی فوق را ذکر بفرمایید.