0
۱۰۰۰ دینار محمدعلی ۱۳۲۷
با سلام.
از تمامی کارشناسان گرامی و خصوصا جناب موسوی خواهشمندم که کیفیت و قیمت تقریبی این مسکوک را بفرمایند.