0
ژتون ۵ ریال / بیسترو تهران
با سلام. از کارشناسان گرامی خواهشمندم که نظر خود را درباره ارزش و سال ضرب این ژتون را بفرمایند.
ممنون جناب منجزی. فکر می کنید که متعلق به دوره پهلوی باشد یا جمهوری اسلامی ایران؟
خواهش دارم که جناب موسوی هم اظهار نظر بفرمایند.