0
کیفیت ۱/۴ روپیه هند
درود بر شما کیفیت سکه فوق را میخواستم بدانم