0
تعیین قیمت سکه یکهزار دیناری تصویری مظفرالدین شاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید سکه هزاردینار مظفری پیوست با توجه به کیفیت و ارور های ضرب مکرر و تاریخ و البته جاهای دستک که متاسفانه بر این سکه زیبا نشسته بطور تقریبی چقدر ارزش دارد؟
سپاس