1
تعیین اصالت و قیمت 10شاهی رضاشاه
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید درصورت تایید اصالت سکه 10شاهی پیوست ارزش تقریبی این سکه با کیفیت مشخص در عکس چقدر میباشد
سپاس