0
تعیین اصالت 5دینار مسی رضاشاه
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید سکه 5دیناری مسی پیوست اصل میباشد؟
درصورت تایید اصالت قیمت این سکه با کیفیت مشخص در تصویر حدودا چقدر است؟
سپاس