1
۲۰۰۰ دینار تصویری ۱۳۳۹ احمدشاه
با سلام.
از جناب موسوی و سایر کارشناسان گرامی استدعا دارم که نظر خود را درباره کمیت، کیفیت و قیمت این سکه بفرمایند. با تشکر.