3
یک یورو 1999 ضرب فرانسه
درود دوستان و سپاس از آقای مهدی مهدوی از جواب که به سوال من داده بود .
دوستان من فقط یک سکه یک یورو ۱۹۹۹ دارم کنگره این سکه با سکه یک یورو دیگر ۶۰ درجه فرق دارد
میخواستم بدانم آیا این ارور هست یا در تمام سکه های یک یورویی همان سال فرانسه به این شکل هست ؟
و اگر ارور هست ارزش دارد یا نه؟