0
مدال برنزی رضا خان
با سلام. از کارشناسان گرامی درخواست دارم که اصالت، کیفیت و قیمت این مدال را تعیین نمایند. متاسفانه مدال را در اختیار نداشتم تا تصاویر بهتری از آن بگیرم.
جناب فردوسی! کاربران گرامی وقتی سؤال می پرسند، نظر کارشناسی می خواهند نه یک جمله ساده "تقلبی و فاقد ارزش است!" به نظر شما این مدال تقلبی است؟! ایرادی ندارد، پس حداقل دلایل خود را برای تقلبی دانستن بگویید! دلیل بیاورید! دلیل!
آقای فردوسی! این مدال اصلا با تصویری ضعیف طراحی شده است. ابتدا نمونه اصلی مدال رو به دقت ببینید، سپس قضاوت کنید.این مدال در همین سایت و در بخش مدالهای پهلوی اول با عنوان "مدال آویزی یادبود" معرفی شده است.