0
تعیین قیمت کیفیت و کشور و جنس
با سلام خدمت شما این سکه ایا اصل است ومال کجاست وقیمت مربط به سال 1941 می باشد جنس این سکه چیست