0
5000 دینار محمد علی شاه
با سلام.
از جناب موسوی خواهشمندم که با توجه به آسیب زیادی که دستک به سکه فوق وارد آورده، قیمت و کیفیت حدودی آن را بفرمایند.متشکر.