1
ارور سکه خارجی
با سلام .
نوع اروری که رخ داده و ‌قیمت حدودی جهانی .