0
سکه مربوط به دوران حکومت های اسلامی
ضمن عرض سلام خدمت اساتید و کارشناسان محترم
آیا مشخص است که این سکه مربوط به کدام دوره است؟
و نیز آیا ارزش و اعتبار خاصی هم دارد ؟