0
وجود هنرمندان سازنده سکه
درود بر دوستان و سپاس از سایت سکه ها
من همیشه توی ذهن یک سوال داشتم :
آیا در طول تاریخ ایران هنرمندانی بوده اند که سکه حک شده درست کنند؟
و یا هنرمندان بوده اند که با قلمکار سکه درست کرده باشند؟
و در جامعه ارزش داشته باشد. اگر باشد اسم این سکه چه نام دارد؟
و اگر هست در کدام کتاب یا کدام سایت می شود مشاهده کرد؟
سپاس بابت نظرها