0
تعیین اصالت مدال های ناصری
باسلام خدمت اساتید گرامی
لطفا بفرمایید مدال های ناصری پیوست اصالت دارند یا جعلی هستند؟
سپاس