0
تعیین اصالت و دوره سکه الیمایی
با سلام و احترام
لطفا اصالت و دوره سکه الیمایی را تعیین بفرمائید؟