0
ارزش سکه ۵۰ دینار رضاشاه
باسلام
لطفا ارزش سکه ۵۰ دینار رضاشاه رو بفرمایین.