0
سکه لاری
با سلام
لطفا بفرمائید سکه لاری مربوط به کدام دوره میباشد؟ اصالت دارد؟