2
سکه دو قران مظفری
با سلام.
از کارشناسان گرامی تقاضا دارم که کیفیت و قیمت حدودی این سکه را مشخص کنند.