0
تعیین اصالت و دوره سکه چکشی
با سلام
لطفا اصالت و دوره سکه چکشی در تصویر را تعیین بفرمائید