0
تعیین اصالت و دوره سکه چکشی خارجی
با سلام
لطفا اصالت و دوره سکه چکشی در تصویر را تعیین بفرمائید