0
سکه 1 تومان طلا فتحعلی شاه
با سلام
میخواستم اصالت 1 تومان طلا فتحعلی شاه را تعیین کنید