1
مدال یادبود بازدید رضاخان از ترکیه
با سلام خدمت جناب موسوی. درخواست دارم که در مورد ویژگی ها و ارزش حدودی نمونه بانکی این مدال که در سایت سکه ها به طور اجمالی معرفی شده، توضیحاتی ارائه فرمائید. متشکر.