0
ارزش سکه های هند
سلام
نوع سکه هندی آیا ارزشی داره؟