0
چه مدالی است ؟
با سلام .
مقداری مدال به من داده شده بود خواستم ببینم چه نوع مدالی است و آیا اصل است و قیمت آن چقدر است ؟