1
مدال کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران 1371
با سلام.
می خواستم کارشناسان گرامی و به ویژه جناب موسوی بفرمایند که این مدال کنگره بین المللی تاریخ پزشکی در اسلام و ایران 1371 دارای چه کمیت، کیفیت و قیمتی است؟
با تشکر.