1
سکه trade dollar آمریکا 1873
با سلام
لطفا بفرمائید اصالت ، کیفیت و قیمت سکه trade dollar آمریکا 1873 نشان داده شده چگونه است؟