1
اسکناس ۵۰ ریال مهر ۱۳۲۰
با سلام.
می خواستم بدونم که ارزش این اسکناس ۵۰ ریال مهر ۱۳۲۰ حدودا چقدر است و آیا مهر آن اصل می باشد یا جدیدا بر آن زده شده؟