2
دو اصطلاح سکه‌شناسی legend و relief
با سلام
در سکه‌شناسی منظور از سکه نوع legend و relief چیست؟
با تشکر