0
کد کنار سکه
لطفا کدی که کنار سکه ها با حروف لاتین و اعداد ریاضی هست رو توضیح دهید با تشکر