3
سکه 100 دینار 1319 مظفری
سلام. می خواستم کارشناسان گرامی نظرتون رو درباره کیفیت و قیمت این سکه 100 دینار 1319 مظفرالدین شاه بگویید. ممنون
ممنون. اگر میشه آقای موسوی هم نظرشون رو بگویند.