0
اصالت مدال یادگار جشن نوروز باستانی 1336
درود بر شما
آیا این مدال یادگار جشن نوروز باستانی 1336 اصیل هست یا جعله ؟