1
تعیین اصالت مدال هوالناصر
باسلام خدمت اساتید محترم
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد؟
درصورت تایید اصالت چون در شرف خرید این مدال هستم لطفا یک قیمت حدودی به بنده بدهید
سپاس