0
سکه فلوس
سلام
آیا سکه فلوس دارای اصلت می باشد؟
چرا بر روی سکه از حروف انگلیسی استفاده شده است؟
باتشکر.
با سلام
اگه بادقت بیشتر به سکه نگاه کنید حرف N و P انگلیسی را مشاهده می کنید
با تشکر