3
50 دینار ۱۳۵۸
سلام جناب موسوی عزیز
۲سوال از جنابتان دارم
اول اینکه چه چیزی و از چند سالگی باعث علاقه شما به سکه گردید ؟
و سوال دوم اینکه
آیا ۵۰دینار ۱۳۵۸ با تاج دو رو مشاهده شده است و در بین کلکسیونرهای ایرانی موجود است؟