0
سکه ده تومان ناصرالدین شاه
سلام
من یک سکه ده تومان ناصرالدین شاه رو خریدم
میخواستم ببینم اصل هست یا نه
و اگر اصل هست چقدر ارزش داره؟