0
مدال پهلوی
باسلام
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل است؟
درصورت تایید اصالت نام و مناسبت ضرب این مدال چیست؟
قیمت این مدال هم بصورت حدودی خواستارم
سپاس