2
سکه های طلایی
سکه های طلایی ماشینی سکه های جالبی هستند اما چند سوال در مورد آنها ذهنم رو مشغول کرده و دوست دارم پاسخ آنها را بدانم
۱) آیا این سکه ها وارسته محسوب میشوند؟
۲) فلسفه طلایی کردن آنها جه بوده است؟ مثلاً به مناسبت عید یا مناسبت خاصی طلایی شده اند؟
۳) آیا مانند سکه های معمولی روانه بازار می شده اند؟
۴) آیا دستور مقامات بوده یا بانک مرکزی به صورت رندومی یک سکه انتخاب و طلایی می‌کرده اند؟
منظور سکه های طلایی غیرشخصی است
وگرنه مشخص است طلایی کردن جزو مراحل ضرب نبوده است
بالاخره این سکه ها چرا و به چه منظوری و با چه پروتکلی طلایی شده اند؟