آیا سکه در آینده سرمایه میشه ؟
با سلام.
از کودکی علاقه به جمع آوری سکه داشته ام و سوالی که معمولاً اطرافیان خیلی از من میکردن این بود که کسی میخره ، پول هایت را چرا دور میریزی ، چرا طلا نمی خری ، اینها در آینده سرمایه نمیشن و ...
لطفاً نظر را بفرستین.