1
مدال ۲۵۰۰ سال بر روی دریاها
سلام دوستان. می خواستم بدونم آیا این مدال اصله و اگر جوابتان مثبت است، در حدود چقدر ارزش دارد؟