1
مدال قانون اساسی احمد شاه
باسلام خدمت اساتیدگرامی و دوستان عزیز
لطفا بفرمایید مدال پیوست اصل میباشد؟
درضمن درصورت امکان درباره مناسبت ضرب و قیمت حدودی مدال نیز بنده را راهنمایی فرمایید
سپاس